Kauppa Käy Oy:n yleinen tietosuojaseloste

Kauppa Käy Oy (”Kauppa Käy” tai ”me”) käsittelee toiminnassaan henkilötietoja asiakassuhteen hoitamiseen, asiakasviestinnän mahdollistamiseksi, tehtyjen sopimusten toteuttamiseksi sekä suoramarkkinointitarkoituksiin. Lisäksi keräämme analytiikkatietoa verkkosivujemme kävijöistä.

Henkilöasiakkaiden lisäksi meillä voi olla yhteisöasiakkaita, joiden edustajien henkilötietoja voidaan käsitellä osana tätä rekisteriä. Yhteisöasiakkaiden edustajien tietoja käytetään vain yhteisölle kohdistuvan viestinnän ja markkinoinnin toteuttamiseen.

Meille on tärkeää, että tiedät, miten ja miksi käsittelemme henkilötietojasi. Alla kerromme tarvittavat tiedot henkilötietojesi käsittelyssä.

Henkilötietoja voidaan käsitellä Kauppa Käy:n kanssa samaan konserniin kulloinkin kuuluvissa yhtiöissä soveltuvan henkilötietolainsäädännön mukaisesti.

Huomioithan, että tämä Tietosuojaseloste soveltuu ainoastaan Kauppa Käy Oy:lla rekisterinpitäjänä suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn.

Yhteystiedot

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

 • Y-tunnus: 3016733-8
 • Osoite: Piippukatu 11, 40100 Jyväskylä
 • Puhelinnumero: +358 414392489
 • Sähköpostiosoite: myynti@sijoitusasunnot.com
 • Verkko-osoite: myynti.sijoitusasunnot.com ja kauppa.sijoitusasunnot.com

Rekisteristä vastaava henkilö:

 • Kai-Markus Lehtimäki
 • kaikka@gnonce.com
 • Piippukatu 11, 40100 Jyväskylä

Kerätyt tiedot

Asiakkaat ja markkinointikontaktit:

 • Etu- ja sukunimi
 • Yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • Suoramarkkinointiin liittyvät suostumukset, kiellot tai muut tiedot tai annetut lisätiedot
 • Asunnon myyntiin, yhteydenottoihin, ostamiseen sekä myynnin verotukseen liittyvät tiedot
 • Yhteisöasiakkaiden edustajien osalta organisaatio ja asema sekä yhteisön asiakkuuteen liittyvät muut tiedot

Verkkosivut

 • IP-osoite
 • Selaimen istunnon tunnisteet
 • URL-reitti sivustolla
 • Vierailun ajankohta
 • Selaintyyppi ja -versio
 • Laitetyyppi
 • Verkkosivulta uutiskirjeen tilanneen nimi ja sähköpostiosoite
 • Muutosloki toimeksiantojen kannalta tärkeissä tiedoissa

Mistä saamme henkilötiedot?

 

Lähtökohtaisesti saamme tämän Tietosuojaselosteen mukaisesti käsiteltävät tiedot rekisteröidyiltä itseltään.

Verkkosivuilta kerätty data tallentuu palvelimelle verkkosivulla vierailun yhteydessä.

Tietoa voidaan myös saada muiden palveluntarjoajien kautta, kuten esimerkiksi isännöitsijöiden ja tunnistautumispalveluntarjoajien kautta.

Tietojen käsittelyn tarkoitukset

 

Henkilötietoja voidaan lisäksi käyttää seuraaviin muihin lain ja suostumusten mukaisiin käyttötarkoituksiin: markkinointi, palvelun tarjoaminen ja toteuttaminen, asiakaspalvelun toteuttaminen ja kehittäminen, tilastointi ja analysointi, palvelun, asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen sekä muu kiinteistönvälityksen kannalta oleellinen toiminta.

Palvelun tuottamiseen tai sopimussuhteen täyttämiseen

Henkilötietoja käytetään toimeksiantojen täyttämiseen, ostotoimeksiantojen välittämiseen, yhteydenottojen välittämiseen sekä muihin asunnon markkinointiin ja myyntiin liittyviin toimintoihin. Tietojen keräys ja käyttö perustuu allekirjoitettuun toimeksiantoon ja kiinteistönvälitystoimintaa säätelevään lainsäädäntöön.

Asiakasviestintään ja asiakassuhteen hoitamiseen

Henkilötietoja käytetään Kauppa Käy Oy:n ja Asiakkaan välisen asiakassuhteen hallintaan ja hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä viestintään.

Jos otat meihin yhteyttä, käytämme annettuja tietoja kysymyksiin vastaamiseen ja mahdollisten ongelmien ratkaisemiseen sekä viestisi käsittelyyn.

Suoramarkkinointitarkoituksiin

Mikäli olet antanut suostumuksesi suoramarkkinoinnin vastaanottamiseen, voimme lähettää sinulle tiedotteita Kauppa Käy Oy:n toiminnasta sekä muuta suoramarkkinointimateriaalia.

Rekisteröidyllä on aina oikeus kieltää meitä käyttämästä henkilötietoja suoramarkkinointiin, markkinatutkimukseen tai profilointiin olemalla meihin yhteydessä yllä osoitettujen yhteystietojen mukaisesti taikka käyttämällä suoramarkkinointiviestien tai uutiskirjeen yhteydessä tarjottavaa tilauksen peruuttamismahdollisuutta.

Säilytysaika

 

Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan, kuin lainsäädäntö vaatii tai kuin ne on tarpeellista yllä yksilöityjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Henkilötietojen siirtäminen ETA:n ulkopuolelle

 

Saatamme käsitellä henkilötietoja järjestelmissä, jotka siirtävät tietoja Euroopan Unionin ja Euroopan Talousalueen ulkopuolelle. Jos Euroopan komissio ei ole katsonut kohdemaan tietosuojan tasoa riittäväksi, takaamme sopimuskäytäntöjemme (esimerkiksi Euroopan komission mallilausekkeet henkilötietojen siirtämisestä kolmansiin maihin) tai muiden toimenpiteiden avulla riittävän tietosuojan tason henkilötiedoillesi.

Henkilötietojen vastaanottajaryhmät

 

Voimme luovuttaa tietoja yritystoimintaa valvoville viranomaisille kuten Aluehallintovirastolle, Verottajalle, Tietosuojavaltuutetulle tai muulle lain vaatimalle osapuolelle tämän selosteen mukaisessa laajuudessa.

Oikeudellisista syistä

Voimme luovuttaa henkilötietoja Kauppa Käy Oy:n organisaation ulkopuolisille osapuolille, jos pääsy henkilötietoihin on kohtuullisesti katsoen tarpeellista (i) soveltuvan lain, sääntelyn tai tuomioistuimen päätöksen noudattamiseksi, (ii) petoksen, rahanpesun, terrorismin rahoittamisen taikka tietoturva- tai teknisten ongelmien havaitsemiseksi, estämiseksi tai muutoin asian käsittelemiseksi, tai (iii) Kauppa Käy Oy:n tai asiakkaidemme omaisuuden suojaamiseksi tai turvallisuuden takaamiseksi taikka yleisen edun edellyttämien tarkoitusten varmistamiseksi lainsäädännön mukaisesti.

Valtuutetuille palveluntarjoajille

Voimme luovuttaa henkilötietoja meille palveluita suorittaville valtuutetuille palveluntarjoajille. Sopimuksemme palveluntarjoajiemme kanssa sisältävät sitoumukset, joiden mukaisesti palveluntarjoajat sitoutuvat rajoittamaan henkilötietojen käyttöä sekä noudattamaan vähintään tämän Tietoturvaselsoteen yksityisyys- ja tietoturvastandardeja.

Nimenomaisella suostumuksellasi

Voimme luovuttaa henkilötietoja Kauppa Käy Oy:n organisaation ulkopuolisille kolmansille osapuolille muista, kuin edellä mainituista syistä, kun meillä on siihen rekisteröidyn nimenomainen suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa tällainen suostumus milloin tahansa.

Rekisteröidyn oikeudet

 

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyillä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa, joita Kauppa Käy Oy käsittelee. Voit halutessasi ottaa meihin yhteyttä selvittääksesi, mitä henkilötietoja käsittelemme sekä mihin tarkoitukseen näitä tietoja käytetään.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Sinulla on oikeus saada virheelliset, epätarkat, vaillinaiset, vanhentuneet tai tarpeettomat henkilötiedot, joita säilytämme, korjatuiksi tai täydennetyiksi toimestamme. Ottamalla meihin yhteyttä voit päivittää esimerkiksi yhteystietosi tai muut henkilötietosi.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa.

Vastustamisoikeus ja oikeus rajoittaa käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä tai profilointia, jos tietojasi käsitellään suoramarkkinointia varten. Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista myös muun muassa silloin, kun sinua koskevat tiedot eivät pidä paikkaansa. Lisäksi sinulla on tietyissä erityistilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos perusteena on henkilökohtainen erityistilanne.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa sekä itsenäisesti siirtää tiedot kolmannelle osapuolelle.

Oikeuksien käyttäminen

Jos haluat käyttää jotakin ylläolevista oikeuksista, pyydämme lähettämään Kauppa Käy Oy:lle postitse tai sähköpostitse seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja kopio voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta. Henkilöllisyyden todistamiseksi voimme pyytää lisätietojen toimittamista. Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat selvästi perusteettomia. Pidätämme oikeuden päättää tapauskohtaisesti, onko täyttääkö kulloinkin kyseessä oleva pyyntö edellä mainitut tunnusmerkit.

Tietoturvallisuus

Olemme toteuttaneet hallinnollisia, organisatorisia, teknisiä ja fyysisiä suojatoimenpiteitä keräämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen suojaamiseksi. Turvatoimemme on suunniteltu ylläpitämään asianmukainen taso tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden varmistamiseksi.

Henkilötietoja voivat käsitellä ainoastaan ne henkilöt, joiden työtehtävien puolesta tämä on perusteltua. Henkilötietojen käyttö on suojattu asianmukaisin käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

Älä jää paitsi parhaista sijoitusasunnoista!

Tilaa uudet kohteet suoraan sähköpostiisi!

Emme lähetä roskapostia tai jaa tietojasi ulkopuolelle
Uudet kohteet tulevat noin viikoittain sähköpostiisi
Täysin maksutonta - nyt ja aina tulevaisuudessa
Voit lopettaa tilauksen koska tahansa
sijoitusasunnot.com

Kauppa Käy LKV